materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „unit“

Tipovi Unit-a

—U toku kreiranja aplikacije za interaktivni rad se koriste: Object Inspector, Form Designer, Code Editor i Component Palette.Lazarus-500

—Programiranje je kombinacija planiranja zadatka za programiranje, a zatim kucanja koda koji će izvršavati taj zadatak. —Kod koji kucate se upisuje u tekst fajl -datoteku. —Prevodilac uzima ovu datoteku i prevodi je u mašinski kod koji računar može da razume. —Tekst datoteka koju Lazarus prevodi u mašinski kod se zove junit (unit).

Lekciju o tipovima Unit-a preuzmite ovde: Lazarus Uniti

Oblak oznaka