materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „struktura hardvera“

Komponente hardvera (I deo)

U prethodnoj lekciji naučili smo šta čini računarski sistem -sastoji se od dve celine:

  • hardver (engl. Hardware) i
  • softver (engl. Software)

Ova i naredna lekcija se bavi hardverom personalnih računara, namenom i karakteristikama aktuelnih hardverskih konfiguracija…

Prvi deo lekcije o hardveru u kojoj je objašnjeno kućište preuzmite ovde: Komponente_hardvera_1

 

Struktura računarskog sistema

SoftverHardverRačunarski sistem je mašina koja radi po određenom programu, može se reći da se svaki računarski sistem sastoji od dve komponente:

  • Računarskog hardvera koji označava fizičke uređaje računarskog sistema, odnosno sve one delove koji čine komponente i uređaji
  • Računarskog softvera koji obuhvata programe i podatke po kojima računar radi.

Lekciju o računarskom sistemu i strukturi hardvera RS preuzmite ovde: Struktura RS i struktura hardvera

Oblak oznaka