materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „štampač“

Komponente hardvera – periferija

Nastavak priče o hardveru ste čuli na časovima…

U prethodnoj lekciji smo pričali o kućištu a ova lekcija objašnjava periferiju. Na kućište priključujemo različite uređaje kao što su na primer tastatura ili miš (ulazni uređaji) ali i monitor, štampač ili zvučnike (koji su izlazni uređaji).

Lekciju u formatu prezentacije (ppt) preuzmite ovde: KOMPONENTE HARDVERA

Istu lekciju pogodniju za pregled na telefonu (pdf) možete preuzeti ovde: KOMPONENTE HARDVERA-PDF

Hardver -drugi deo

Nastavak priče o hardveru ste čuli na časovima…

U prethodnoj lekciji smo pričali o kućištu a ova lekcija objašnjava periferiju. Na kućište priključujemo različite uređaje kao što su na primer tastatura ili miš (ulazni uređaji) ali i monitor, štampač ili zvučnike (koji su izlazni uređaji).

Lekciju u formatu prezentacije (ppt) preuzmite ovde: Hardver_drugi_deo

Istu lekciju pogodniju za pregled na telefonu (pdf) možete preuzeti ovde: Hardver_2

Komponente hardvera 2

Računar je sistem koji se sastoji iz više delova koji funkcionišu zajedno. Fizički delovi podrazumevaju komponente i uređaje koji se zajedničkim imenom zovu hardver. Softver se, sa druge strane, odnosi na programe i/ili podatke koje hardveru govore šta treba da uradi. Prvi deo lekcije o komponentama hardvera se odnosio na centralnu jedinicu -kućište i neke od komponenti koje se najčešće nalaze u kućištu.

U drugom delu lekcije o komponentama hardvera objašnjene se spoljne memorije, ulazni i izlazni uređaji.

Lekciju preuzmite ovde: Komponente hardvera 2

Ne zaboravite -testovi nakon ove lekcije, u dogovorenim terminima 😉 Srećno!

Oblak oznaka