materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „Radio Button“

Komponente izbora

Aplikacije često nude korisniku neki izbor u zavisnosti od njegovih želja i potreba. Ovu mogućnost izbora možemo realizovati pomoću komponenti izbora. Komponente izbora omogućavaju:

  • izbor jedne od više ponuđenih mogućnosti (RadioGroup, RadioButton);
  •  izbor nijedne, jedne ili više između ponuđenih mogućnosti (CheckBox).

Pored ovih komponenti, korisnik može imati mogućnost da izabere jednu od određenog broja stavki koje se nalaze na spisku (listi). Ovakav izbor nam obezbeđuju komponente ListBox i ComboBox (vizuelno se razlikuju ali su mogućnosti slične). Više o ovim komponentama kao i nekoliko zadataka pogledajte u lekciji.

Lekciju preuzmite ovde: Komponente-izbora

Oblak oznaka