materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „procesor“

Hardver PC-ja 1

Prethodna lekcija je objasnila šta sve čini računarski sistem -sastoji se od dve celine:

  • Harver (engl. Hardware) i
  • Softver (engl. Software)

Ova i naredna lekcija se bavi hardverom personalnih računara, namenom i karakteristikama aktuelnih hardverskih konfiguracija. (više…)

Struktura računarskog sistema

SoftverHardverRačunarski sistem je mašina koja radi po određenom programu, može se reći da se svaki računarski sistem sastoji od dve komponente:

  • Računarskog hardvera koji označava fizičke uređaje računarskog sistema, odnosno sve one delove koji čine komponente i uređaji
  • Računarskog softvera koji obuhvata programe i podatke po kojima računar radi.

Lekciju o računarskom sistemu i strukturi hardvera RS preuzmite ovde: Struktura RS i struktura hardvera

Oblak oznaka