materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „memorije“

Komponente hardvera – periferija

Nastavak priče o hardveru ste čuli na časovima…

U prethodnoj lekciji smo pričali o kućištu a ova lekcija objašnjava periferiju. Na kućište priključujemo različite uređaje kao što su na primer tastatura ili miš (ulazni uređaji) ali i monitor, štampač ili zvučnike (koji su izlazni uređaji).

Lekciju u formatu prezentacije (ppt) preuzmite ovde: KOMPONENTE HARDVERA

Istu lekciju pogodniju za pregled na telefonu (pdf) možete preuzeti ovde: KOMPONENTE HARDVERA-PDF

Hardver -drugi deo

Nastavak priče o hardveru ste čuli na časovima…

U prethodnoj lekciji smo pričali o kućištu a ova lekcija objašnjava periferiju. Na kućište priključujemo različite uređaje kao što su na primer tastatura ili miš (ulazni uređaji) ali i monitor, štampač ili zvučnike (koji su izlazni uređaji).

Lekciju u formatu prezentacije (ppt) preuzmite ovde: Hardver_drugi_deo

Istu lekciju pogodniju za pregled na telefonu (pdf) možete preuzeti ovde: Hardver_2

Struktura računarskog sistema

SoftverHardverRačunarski sistem je mašina koja radi po određenom programu, može se reći da se svaki računarski sistem sastoji od dve komponente:

  • Računarskog hardvera koji označava fizičke uređaje računarskog sistema, odnosno sve one delove koji čine komponente i uređaji
  • Računarskog softvera koji obuhvata programe i podatke po kojima računar radi.

Lekciju o računarskom sistemu i strukturi hardvera RS preuzmite ovde: Struktura RS i struktura hardvera

Oblak oznaka