materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „magistrala“

Hardver PC-ja 1

Prethodna lekcija je objasnila šta sve čini računarski sistem -sastoji se od dve celine:

  • Harver (engl. Hardware) i
  • Softver (engl. Software)

Ova i naredna lekcija se bavi hardverom personalnih računara, namenom i karakteristikama aktuelnih hardverskih konfiguracija. (više…)

Oblak oznaka