materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „lazarus“

III raz VEŽBE – Razgranate strukture (IF)

Primere i zadatke sa razgranatim strukturama (IF naredba) preuzmite ovde:

PPT – Razgranate_strukture_pptx

PDF – Razgranate_strukture_pdf

 

Lazarus -Uvod u razvojno okruženje

Lazarus je programski paket namenjen kreiranju Windows aplikacija. Krajnji proizvod je izvršni program koji rešava zadatke zbog kojih je kreiran, a može se pokrenuti i izvršiti u okruženju operativnog sistema Windows. (više…)

Komponente izbora

Aplikacije često nude korisniku neki izbor u zavisnosti od njegovih želja i potreba. Ovu mogućnost izbora možemo realizovati pomoću komponenti izbora. Komponente izbora omogućavaju:

  • izbor jedne od više ponuđenih mogućnosti (RadioGroup, RadioButton);
  •  izbor nijedne, jedne ili više između ponuđenih mogućnosti (CheckBox).

Pored ovih komponenti, korisnik može imati mogućnost da izabere jednu od određenog broja stavki koje se nalaze na spisku (listi). Ovakav izbor nam obezbeđuju komponente ListBox i ComboBox (vizuelno se razlikuju ali su mogućnosti slične). Više o ovim komponentama kao i nekoliko zadataka pogledajte u lekciji.

Lekciju preuzmite ovde: Komponente-izbora

Tipovi Unit-a

—U toku kreiranja aplikacije za interaktivni rad se koriste: Object Inspector, Form Designer, Code Editor i Component Palette.Lazarus-500

—Programiranje je kombinacija planiranja zadatka za programiranje, a zatim kucanja koda koji će izvršavati taj zadatak. —Kod koji kucate se upisuje u tekst fajl -datoteku. —Prevodilac uzima ovu datoteku i prevodi je u mašinski kod koji računar može da razume. —Tekst datoteka koju Lazarus prevodi u mašinski kod se zove junit (unit).

Lekciju o tipovima Unit-a preuzmite ovde: Lazarus Uniti

Oblak oznaka