materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „HTML“

HTML i CSS -Teorija

Dragi maturanti, ostalo je još svega par časova do kraja.. 🙂

Lekcija HTML koja je obrađena na časovima je ovde: Teorija- HTML i tagovi

Naredna lekcija o stilskim listama je ovde: CSS

Oblak oznaka