materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „grafičko okruženje“

Korisnički interfejs i prozori

Za mnoge korisnike operativni sistem predstavlja pre svega korisničko okruženje (vizuelni identitet operativnog sistema). Namena korisničkog okruženja jeste da omogući korišćenje svih delova operativnog sistema i samog računara.

Sa istorijske tačke gledišta, tekstualna okruženja predstavljaju jedan od najranijih načina ktimeToUpgradeorišćenja računara. Takozvane konzole i terminali predstavljali su osnovne načine korišćenja mainframe računara i ta dva izraza ostala su u upotrebi do danas. Konzola omogućava korisniku da računar upotrebljava kucanjem tekstualnih komandi. Za potrebe ovakvog načina rada operativni sistemi su morali da poseduju i bitan skup sitnih alata koji su uobičajene korisničke poslove činili što jednostavnijim. Najbolji primeri ovakvih operativnih sistema su UNIX i unixoliki operativni sistemi.

Za razliku od tekstualnih okruženja, grafička okruženja nude drugačiju filozofiju korišćenja računara (Graphics User Interface). Tastatura više nije osnovni interfejs kojim korisnik izdaje komande, već postaje podrška za miša i slične uređaje koji omogućavaju mnogo prirodniji način izbora aplikacija i fajlova koji su predstavljeni ikonicama.Osnovu grafičkog korisničkog okruženja predstavlja radna površina, koja je u ovakvim operativnim sistemima sinonimom za radni sto. Podaci i programi predstavljeni su raznovrsnim vizuelnim komponentama koje različito reaguju na instrukcije koje korisnik izdaje mišem i tastaturom.

Lekciju  preuzmite ovde: Programi zasnovani na prozorima

Oblak oznaka