materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „dogadjaj“

Programi rukovođeni događajima

Objektno orijentisano programiranje i njegova analogija sa objektima i događajima iz svakodnevnog života nam omogućava drugačiji pristup programiranju  – nama lakše razumljiv i prirodniji način, kao i mogućnost razbijanja programa na manje celine, čime obezbeđujemo lakše upravljanje.

Događaji mogu biti prouzrokovani od strane korisnika ili od strane operativnog sistema Windows. Na primer: korisnik na pritisne neko dugme u aplikaciji, taj događaj se šalje operativnom sistemu koji ga prepoznaje a operativni sistem vraća poruku o tipu događaja aplikaciji. —Aplikacija na osnovu te poruke može da generiše neku akciju.

Lekciju preuzmite ovde: Programi rukovodjeni dogadjajima

Oblak oznaka