materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „DBMS“

Uvod u baze podataka

Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka. One omogućavaju čuvanje podataka iste vrste, njihovo pretraživanje i efikasno manipulisanje podacima.question-mark-1495858_640

Najjednostavnije rečeno -baza podataka je skup organizovanih podataka. Podaci se odnose na određenu temu iz realnog sveta a jednostavno se mogu pregledati, pretraživati, menjati, sortirati, upoređivati…

“Baze podataka” su postojale i pre masovne upotrebe računara, najčešće u vidu papirne dokumentacije, a pojavom računara su dobile elektronski oblik. Bazu podataka po pravilu koristi veliki broj korisnika.

PREUZMITE LEKCIJU:
PPT (računar) 1_Uvod u baze podataka
PDF (telefon, tablet…) 1_Uvod u baze podataka

Oblak oznaka