materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „baze podataka“

Lekcije za IV6

Lekcije koje smo prešli na prethodnim časovima možete preuzeti ovde:

Relacione baze podataka

Microsoft Access -objekti i uvod

Novu lekciju, koju ćemo raditi ove nedelje preuzmite ovde: Šema BP -zadatak

Primer BP -zadaci

Šestu lekciju iz oblasti „Baze podataka“ preuzmite ovde: Primer BP -zadaci

Oblak oznaka