materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „aritmetičko-logička jedinica“

Struktura računarskog sistema

SoftverHardverRačunarski sistem je mašina koja radi po određenom programu, može se reći da se svaki računarski sistem sastoji od dve komponente:

  • Računarskog hardvera koji označava fizičke uređaje računarskog sistema, odnosno sve one delove koji čine komponente i uređaji
  • Računarskog softvera koji obuhvata programe i podatke po kojima računar radi.

Lekciju o računarskom sistemu i strukturi hardvera RS preuzmite ovde: Struktura RS i struktura hardvera

Oblak oznaka