materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Članci označeni sa „Access“

Lekcije za IV6

Lekcije koje smo prešli na prethodnim časovima možete preuzeti ovde:

Relacione baze podataka

Microsoft Access -objekti i uvod

Novu lekciju, koju ćemo raditi ove nedelje preuzmite ovde: Šema BP -zadatak

Kreiranje tabela u Access-u

Prvi objekat koji kreirate u Accessu je tabela. Ona je osnov rada i podaci se nalaze smeštenu upravo u tabelama. Tabele je potrebno dobro organizovati, isplanirati i normalizovati da bi se obezbedila koherentnost podataka. (više…)

Oblak oznaka