materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

U većini programa se javljaju situacije kada je potrebno neku naredbu ili grupu naredbi izvršiti više puta. Ukoliko je naredbu potrebno izvršiti konačan i mali broj puta, problem je moguće razrešiti i korišćenjem  linijskih struktura, tako što bi se naredba jednostavno ponovila određeni broj puta uzastopno. Međutim, može se desiti da je naredbu potrebno ponoviti veliki broj puta, a veoma često je taj broj promenljiv u zavisnosti od izvršenja ostatka programa. U takvim slučajevima nije moguće iskoristiti linijsku strukturu, već  je neophodno uvesti takozvane ciklične strukture. 

Ciklične strukure omogućavaju izvršavanje jedne (ili više  naredbi) određeni broj puta, pri čemu broj ponavljanja može biti definisan prirodnim brojem ili uslovom koji  određuje kada se ponavljanje prekida.

Ciklične strukture se vrlo često nazivaju i ciklusima ili petljama.

Ponavljanje bloka naredbi više puta omogućen je naredbama ciklusa  (naredbama ponavljanja ili repetativnim naredbama ili petljama).

U Object Pascalu  (koji koristimu u Lazarus okruženju) postoje tri naredbe ciklusa:

FOR – bezuslovna naredba ciklusa

WHILE– naredba sa preduslovom

REPEAT – naredba sa postuslovom

Prvu lekciju o ciklučnim strukturama prezmite ovde: Naredbe-ciklusa-FOR-2019

Lekciju o ciklusima preuzmite na linkovima:

PDF – Naredbe za organizaciju ciklusa

PPT – Naredbe za organizaciju ciklusa

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

Dragi moji takmičari, kao što smo se dogovorili -postavljam zadatke sa prethodnih takmičenja „Dabar“. Pogledajte i pokušajte da rešite pre nego pogledate rešenja (svi zadaci su sa rešenjima).

Zadaci su na linkovima:

2016 godina:

Školsko takmičenje OŠ
Školsko takmičenje srednje škole

2017 godina:
Školsko OŠ
Školsko SŠ

2018 godina:
Školsko – sve kategorije

Zadaci sa republičkog nivoa takmičenja:
2014_2015_drzavno

2015_2016_državno

2016_2017_drzavno

2017_18_drzavno

2018_19_drzavno

Ako se snalazite na engleskom jeziku, evo još par odličnih zadataka: 2012_Engleska

Srećno sa zadacima 🙂

Nastavak priče o hardveru ste čuli na časovima…

U prethodnoj lekciji smo pričali o kućištu a ova lekcija objašnjava periferiju. Na kućište priključujemo različite uređaje kao što su na primer tastatura ili miš (ulazni uređaji) ali i monitor, štampač ili zvučnike (koji su izlazni uređaji).

Lekciju u formatu prezentacije (ppt) preuzmite ovde: KOMPONENTE HARDVERA

Istu lekciju pogodniju za pregled na telefonu (pdf) možete preuzeti ovde: KOMPONENTE HARDVERA-PDF

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

Primere i zadatke sa razgranatim strukturama (IF naredba) preuzmite ovde:

PPT – Razgranate_strukture_pptx

PDF – Razgranate_strukture_pdf

 

U prethodnoj lekciji naučili smo šta čini računarski sistem -sastoji se od dve celine:

  • hardver (engl. Hardware) i
  • softver (engl. Software)

Ova i naredna lekcija se bavi hardverom personalnih računara, namenom i karakteristikama aktuelnih hardverskih konfiguracija…

Prvi deo lekcije o hardveru u kojoj je objašnjeno kućište preuzmite ovde: Komponente_hardvera_1

 

Algoritam predstavlja konačni redosled operatora, elementarnih obrada i pravila o njihovoj primeni u cilju dobijanja rešenja nekog problema.

Postoje različite mogućnosti za predstavljanje algoritma. U programiranju se on najčešće pretstavlja grafički – pod imenom dijagram toka programa (flowchart). U ovom dijagramu pojedine akcije predstavljene su tačno određenim grafičkim simbolima čime se osigurava jednostavnost, preglednost i jednoznačnost zapisa algoritma.

Lekcija u pptx formatu: Algoritmi_pptx

Lekcija kao pdf-u: Algoritmi_pdf

Podsetimo se – računarski sistem je samo mašina koja radi po određenom programu.

Svaki računarski sistem se sastoji od dve komponente:

1. hardvera koji označava fizičke uređaje računarskog sistema, odnosno sve one delove koji čine komponente i uređaje priključene na sistem i
2. softvera koji obuhvata programe po kojima računar radi i podatke koje obrađuje.

Lekciju o hardveru preuzmite ovde: HARDVER

Oblak oznaka