materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Arhiva za kategoriju ‘IV razred’

IV_L3 Relacione baze podataka

Relacione baze podataka predstavljaju skup tabela međusobno povezanih određenim relacijama.

Relacioni model ima snažnu teorijsku osnovu, koja se zasniva na matematičkoj teoriji relacija i na logici prvog reda. Za korisnika ima vrlo prihvatljivu reprezentaciju u vidu dvodimenzionalne tabele.

U fazi projektovanja baze podataka, za konkretan problem, treba najpre prepoznati objekte realnog sveta (entiteti) za koje treba čuvati podatke i prepoznati njihove atribute. Svaki takav objekat predstavlja se relacijom u relacionom modelu.

Atributi su zajedničke osobine koje poseduju svi entiteti jednog skupa entiteta. Iz skupa atributa entiteta za potrebe konkretnog informacionog sistema bira se samo određeni podskup.

Lekciju preuzmite ovde:

PPT – IV_L3 Relacione-baze-podataka

PDF – IV_L3 Relacione-baze-podataka

IV_L2 Podatak, informacija, informacioni sistem

Podatak je registrovana činjenica ili rezultat merenja neke fizičke veličine.

Primer podataka je merenje nivoa šećera u krvi. Npr dobijene vrednosti su 3, 5.6, 15 i 7.8 mmol-a. Šta možemo da zaključimo iz ovog niza podataka? (Malo možemo da zaključimo).

Informacija je obrađeni podatak. Ako znamo da je kriterijum od 3.5 do 5.5 mmol-a normalan, a nivo preko 5.5 signal da se zabrinemo onda gornje podatke primenom ove analize možemo da klasifikujemo i da iz njih izvučemo korisnu informaciju (obrada podataka).

Visoko uređeni skup metoda, procesa i operacija za prikupljanje, čuvanje, obradu, prenošenje i distribuciju podataka u okviru jedne organizacije, uključujući opremu koja se u tu svrhu koristi kao i ljude koji se tim aktivnostima bave čini informacioni sistem.

Lekciju preuzmite ovde:

PPT:  2_Informacioni sistemi

PDF:  2_Informacioni sistemi

IV_L1 Uvod u baze podataka

Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka. One omogućavaju čuvanje podataka iste vrste, njihovo pretraživanje i efikasno manipulisanje podacima.

Najjednostavnije rečeno -baza podataka je skup organizovanih podataka. Podaci se odnose na određenu temu iz realnog sveta a jednostavno se mogu pregledati, pretraživati, menjati, sortirati, upoređivati…

“Baze podataka” su postojale i pre masovne upotrebe računara, najčešće u vidu papirne dokumentacije, a pojavom računara su dobile elektronski oblik. Bazu podataka po pravilu koristi veliki broj korisnika.

Prvu lekciju „Uvod u baze podataka“ možete preuzeti ovde: 

PPT – 1_UVOD U BP

PDF – 1_UVOD U BP

Računarske mreže -uvod

Nova lekcija (koja je većim delom podestnik na temu kojom smo se već dosta bavili prethodnih godina):

PDF Mreže -uvod i oprema

PPT Mreze -uvod i oprema

Uvod u SQL

sqlStructured Query Language (SQL) je upitni jezik za rad sa bazama podataka i njihovo upravljanje (uredjivanje, kreiranje, brisanje podataka) a pomoću koga se baze podataka povezuju sa drugim programskim jezicima. Postao je standard Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI) u 1986. godine kao i Međunarodne organizacije za standarde (ISO) u 1987. godine. Od tada je standard poboljšan nekoliko puta sa dodatim funkcijama.

SQL je namenjen relacionim bazama podataka. Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao i podatke za kontrolu pristupa. SQL je u pozadini svakog upita koji pokrenete.

Lekciju o SQL-u preuzmite ovde:

PDF lekcija – Uvod u SQL

PowerPoint lekcija – Uvod u SQL

Microsoft Access -uvod

Lekciju o objektima u Microsoft Access-u, radnom okruženju i režimima rada preuzmite ovde:

PDF Microsoft Access-Objekti 2018

PPT Microsoft Access-Objekti 2018

Uvod u baze podataka

Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka. One omogućavaju čuvanje podataka iste vrste, njihovo pretraživanje i efikasno manipulisanje podacima.question-mark-1495858_640

Najjednostavnije rečeno -baza podataka je skup organizovanih podataka. Podaci se odnose na određenu temu iz realnog sveta a jednostavno se mogu pregledati, pretraživati, menjati, sortirati, upoređivati…

“Baze podataka” su postojale i pre masovne upotrebe računara, najčešće u vidu papirne dokumentacije, a pojavom računara su dobile elektronski oblik. Bazu podataka po pravilu koristi veliki broj korisnika.

PREUZMITE LEKCIJU:
PPT (računar) 1_Uvod u baze podataka
PDF (telefon, tablet…) 1_Uvod u baze podataka

Oceni profesorku -evaluacija za školsku 2016/17.

Sada već tradicionalno,  pet godina za redom imate mogućnost da vi ocenite moj rad tokom školske godine 😉

Od septembra do juna ja ocenjujem vaše znanje i zalaganje a došao je red na vas. Anketa je kao i svake godine anonimna a na kraju imate prostora da iznesete svoje komentare.

Link za anketu: ANKETA ZA UČENIKE 2016/17.

 

Bilo bi divno da u velikom broju učestvujete u anketi i očekujem mnoštvo konstruktivnih predloga..
Anketa će biti otvorena do 15. juna 2017.  a nakon toga ću objaviti rezultate.

Hvala 🙂

Glasanje!

Naš gimnazijalac Luka Miljuš po drugi put učestvuje na takmičenju „RAF Challenge“. Podržite Luku koji se prošle godine plasirao u finale ovog takmičenja tako što ćete glasati za njega.

 

Luka se takmiči u kategoriji 2 (igre) a glas možete dati tako što unesete svoj e-mail thanksna linku: http://raf.edu.rs/challenge2017/glasanje1.php?id=75 a zatim kliknete na „GLASAJ“.

Nakon toga je neophodno potvrditi svoj glas preko linka koji vam je stigao na e-mail.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ukoliko se desi da niste dobili mail nakon glasanja –obavezno proverite SPAM (ili JUNK ili NEPOŽELJNO) folder, moguće je da je poruka za potvrdu glasa u tom folderu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I naravno -igricu koju je Luka napravio možete preuzeti na linku http://raf.edu.rs/raf-challenge/glasanje (pri dnu spiska za glasanje, u kategoriji 2 -igre).

Srećno Luka!

Tehnologije pristupa Internetu

Pristup Internetu je moguće ostvariti na više načina. Svaki od tih načina kada se analiziraju brzina prenosa, pouzdanost, raspoloživost, te cena ima svoje prednosti i slabosti.

Internet servis provajder (skraćeno ISP) je kompanija koja svojim korisnicima omogućava uslugu priključivanja na Internet i povezane servise. Internet provajder (internet posrednik) povezan je stalnim  vezama velike propusne moći (brze razmene podataka) za druge  internet  posrednike, koji su dalje vezani za druge internet posrednike…

Lekciju preuzmite ovde: Tehnologije-pristupa-internetu

Da bi računari povezani u mrežu mogli međusobno da komuniciraju, neophodno je da se usvoje pravila za komunikaciju, zajednička za sve koji žele da pristupe mreži. Skup pravila i normi koji opisuje postupke koji se primenjuju u računarskim telekomunikacijama nazivaju se protokolima. Računari komuniciraju tako što razmenjuju određeni set poruka, a protokol određuje formate tih poruka.

Lekciju o protokolima preuzmite ovde:  Internet-protokoli

Pogledajte primere pitanja koja vas očekuju na testu: Primeri pitanja TEST

 

 

 

Oblak oznaka