materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Arhive za septembar, 2020

II_L1 Microsoft Excel -osnovni pojmovi

Tabela je deo dokumenta u kome su podaci organizovani po vrstama (redovima) i kolonama. Vrste i kolone su odvojeni linijama.  Na preseku vrste i kolone nalazi se ĆELIJA. Ćelija predstavlja posebnu celinu u koju se unose podaci.

Excel-iconMicrosoft Excel, kao i ostali programi za tabelarne proračune, namenjen je za kreiranje tabela, razna izračunavanja pomoću formula ili funkcija i za grafički prikaz tabelarnih podataka. Ovaj program je pogodan za razne finansijske i statističke proračune i analize. Naročito je efikasan kada se nad velikim brojem podataka mogu primeniti iste formule. Potrebno je naravno utrošiti nešto više vremena za osmišljavanje formula i pripremu dokumenta ali kada jednom završite taj posao pripremljenu tabelu možete koristiti nebrojeno puta. Na primer, ako želite da vaša formula izračunava neto zaradu/platu za 500 radnika, dovoljno je definisati formulu za jednog radnika, a zatim je kopirati i za ostale radnike. Prilikom naknadne izmene podataka u tabeli (npr. broja radnih sati), rezultati će se automatski menjati na osnovu postavljene formule.

MS Excel omogućava da se podaci sadržani u tabeli predstave grafički pomoću grafikona (dijagrama). Zatim, pomoću njega se mogu kreirati manje baze podataka, vršiti sortiranja i pretraživanja (filtriranja) s ciljem što bržeg pronalaženja traženog podatka.

Prvu lekciju možete preuzeti ovde:

PDF – 1_Excel Uvod

PPT – 1_Excel Uvod

IV_L2 Podatak, informacija, informacioni sistem

Podatak je registrovana činjenica ili rezultat merenja neke fizičke veličine.

Primer podataka je merenje nivoa šećera u krvi. Npr dobijene vrednosti su 3, 5.6, 15 i 7.8 mmol-a. Šta možemo da zaključimo iz ovog niza podataka? (Malo možemo da zaključimo).

Informacija je obrađeni podatak. Ako znamo da je kriterijum od 3.5 do 5.5 mmol-a normalan, a nivo preko 5.5 signal da se zabrinemo onda gornje podatke primenom ove analize možemo da klasifikujemo i da iz njih izvučemo korisnu informaciju (obrada podataka).

Visoko uređeni skup metoda, procesa i operacija za prikupljanje, čuvanje, obradu, prenošenje i distribuciju podataka u okviru jedne organizacije, uključujući opremu koja se u tu svrhu koristi kao i ljude koji se tim aktivnostima bave čini informacioni sistem.

Lekciju preuzmite ovde:

PPT:  2_Informacioni sistemi

PDF:  2_Informacioni sistemi

IV_L1 Uvod u baze podataka

Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka. One omogućavaju čuvanje podataka iste vrste, njihovo pretraživanje i efikasno manipulisanje podacima.

Najjednostavnije rečeno -baza podataka je skup organizovanih podataka. Podaci se odnose na određenu temu iz realnog sveta a jednostavno se mogu pregledati, pretraživati, menjati, sortirati, upoređivati…

“Baze podataka” su postojale i pre masovne upotrebe računara, najčešće u vidu papirne dokumentacije, a pojavom računara su dobile elektronski oblik. Bazu podataka po pravilu koristi veliki broj korisnika.

Prvu lekciju „Uvod u baze podataka“ možete preuzeti ovde: 

PPT – 1_UVOD U BP

PDF – 1_UVOD U BP

Umete li da rešavate logičke zadatke

Evo nekoliko interesantnih zadataka, da proverite svoju logiku. Rešenja možete ostaviti kao komentare, obavezno napišite broj zadatka koji ste rešili  🙂

Ako slučajno ne uspete 😦 postaviću rešenja za par dana

Zadaci za razvijanje logičkog razmišljanja…

1. Ako u ponoć pada kiša, može li se očekivati da će nakon 72 sata vreme biti sunčano ?

2. Miš je udaljen od od svog skloništa 20 koraka. Mačka je udaljena od miša 5 skokova. Dok mačka jedanput skoči, miš načini 3 koraka, ali je jedan skok mačke velik kao 10 miševih koraka. Da li će mačka uhvatiti miša?

3. Za lonac s poklopcem plaćeno je 1.200 dinara. Lonac je skuplji od poklopca 1.000 dinara. Koliko košta poklopac? (više…)

Oblak oznaka