materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

Dragi moji takmičari, kao što smo se dogovorili -postavljam zadatke sa prethodnih takmičenja „Dabar“. Pogledajte i pokušajte da rešite pre nego pogledate rešenja (svi zadaci su sa rešenjima).

Zadaci su na linkovima:

2016 godina:

Školsko takmičenje OŠ
Školsko takmičenje srednje škole

2017 godina:
Školsko OŠ
Školsko SŠ

2018 godina:
Školsko – sve kategorije

Zadaci sa republičkog nivoa takmičenja:
2014_2015_drzavno

2015_2016_državno

2016_2017_drzavno

2017_18_drzavno

2018_19_drzavno

Ako se snalazite na engleskom jeziku, evo još par odličnih zadataka: 2012_Engleska

Srećno sa zadacima 🙂

Nastavak priče o hardveru ste čuli na časovima…

U prethodnoj lekciji smo pričali o kućištu a ova lekcija objašnjava periferiju. Na kućište priključujemo različite uređaje kao što su na primer tastatura ili miš (ulazni uređaji) ali i monitor, štampač ili zvučnike (koji su izlazni uređaji).

Lekciju u formatu prezentacije (ppt) preuzmite ovde: KOMPONENTE HARDVERA

Istu lekciju pogodniju za pregled na telefonu (pdf) možete preuzeti ovde: KOMPONENTE HARDVERA-PDF

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

Primere i zadatke sa razgranatim strukturama (IF naredba) preuzmite ovde:

PPT – Razgranate_strukture_pptx

PDF – Razgranate_strukture_pdf

 

U prethodnoj lekciji naučili smo šta čini računarski sistem -sastoji se od dve celine:

  • hardver (engl. Hardware) i
  • softver (engl. Software)

Ova i naredna lekcija se bavi hardverom personalnih računara, namenom i karakteristikama aktuelnih hardverskih konfiguracija…

Prvi deo lekcije o hardveru u kojoj je objašnjeno kućište preuzmite ovde: Komponente_hardvera_1

 

Algoritam predstavlja konačni redosled operatora, elementarnih obrada i pravila o njihovoj primeni u cilju dobijanja rešenja nekog problema.

Postoje različite mogućnosti za predstavljanje algoritma. U programiranju se on najčešće pretstavlja grafički – pod imenom dijagram toka programa (flowchart). U ovom dijagramu pojedine akcije predstavljene su tačno određenim grafičkim simbolima čime se osigurava jednostavnost, preglednost i jednoznačnost zapisa algoritma.

Lekcija u pptx formatu: Algoritmi_pptx

Lekcija kao pdf-u: Algoritmi_pdf

Podsetimo se – računarski sistem je samo mašina koja radi po određenom programu.

Svaki računarski sistem se sastoji od dve komponente:

1. hardvera koji označava fizičke uređaje računarskog sistema, odnosno sve one delove koji čine komponente i uređaje priključene na sistem i
2. softvera koji obuhvata programe po kojima računar radi i podatke koje obrađuje.

Lekciju o hardveru preuzmite ovde: HARDVER

Proverite svoje znanje iz oblastu „Uvod u informacione tehnologije“

Kviz se nalazi na sledećem linku: Kviz – UVOD U IT

Programiranje je više od kucanja programskog koda. Pre svega programiranje je kombinacija planiranja zadatka za programiranje, a zatim kucanja koda koji će izvršavati taj zadatak. Kod koji kucate se upisuje u tekst datoteku. Pročitajte ostatak ovog unosa »

Oblak oznaka