materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Sada već tradicionalno,  pet godina za redom imate mogućnost da vi ocenite moj rad tokom školske godine 😉

Od septembra do juna ja ocenjujem vaše znanje i zalaganje a došao je red na vas. Anketa je kao i svake godine anonimna a na kraju imate prostora da iznesete svoje komentare.

Link za anketu: ANKETA ZA UČENIKE 2016/17.

 

Bilo bi divno da u velikom broju učestvujete u anketi i očekujem mnoštvo konstruktivnih predloga..
Anketa će biti otvorena do 15. juna 2017.  a nakon toga ću objaviti rezultate.

Hvala 🙂

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

Spremni ste za novu oblast? Pa da počnemo…

Lekciju o rešavanju zadataka pomoću računara preuzmite ovde: Rešavanje zadataka pomoću računara

Lekciju o programskim jezicima preuzmite ovde: Programski jezici

Materijal za domaći zadatak: Podsetnik -osnovni pojmovi programiranja

 

Pripremite sveske za naredne časove, radićete zadatke koristeći svoju literaturu a posle toga vas čeka i online kviz.

Svakodnevno se srećemo sa velikim količinama podataka koje je potrebno urediti po određenom redosledu radi pretrage i jednostavnijeg pronalaženja određenog podatka. Zamislite samo svoj imenik u telefonu bez abecednog redosleda… Možete li da zamislite? 🙂

Algoritam sortiranja je proces preuređivanja elemanata nekog skupa po određenom poretku. Najčešće se koriste numerički i leksikografski poredak. Sortiranje skupa podataka je preduslov za njegovo je efikasno pretraživanje. Read the rest of this entry »

—Za razliku od while petlje, naredba repeat omogućava realizaciju ciklusa sa postuslovom.

—Ciklus sa postuslovom podrazumeva to da se uslov za dalje izvršavanje petlje proverava na kraju svake iteracije. Na ovaj način naredbe unutar petlje će biti izvršene bar jednom, bez obzira na to da li je uslov bio ispunjen pre ulaska u petlju.

—Naredba repeat omogućava ponavljanje određenog dela programa sve dok navedeni uslov nije ispunjen. Read the rest of this entry »

Pošto ste savladali FOR naredbu idemo dalje…

Lekciju o sledećoj naredbi ciklusa -WHILE preuzmite ovde: Naredbe ciklusa -While

Naredbe ciklusa

U većini programa se javljaju situacije kada je potrebno neku naredbu (ili grupu naredbi) izvršiti više puta. Ukoliko je naredbu potrebno izvršiti konačan i mali broj puta, problem je moguće razrešiti i korišćenjem  linijskih struktura -naredba bi se jednostavno ponovila određeni broj puta uzastopno. Međutim, može se desiti da je naredbu potrebno ponoviti veliki broj puta, a veoma često je taj broj promenljiv u zavisnosti od izvršenja ostatka programa. U takvim slučajevima nije moguće iskoristiti linijsku strukturu, već  je neophodno uvesti takozvane ciklične strukture. Ciklične strukure omogućavaju izvršavanje jedne ili više  naredbi određeni broj puta, pri čemu broj ponavljanja može biti definisan prirodnim brojem ili uslovom koji  određuje kada se ponavljanje prekida.

Napomenimo i to da se ciklične strukture vrlo često nazivaju i ciklusima ili petljama.

Ponavljanje bloka naredbi više puta omogućen je naredbama ciklusa  (naredbama ponavljanja ili repetativnim naredbama ili petljama).

U Object Pascalu  (koji koristimu u Lazarus okruženju) postoje tri naredbe ciklusa:

FOR – bezuslovna naredba ciklusa,

WHILE– naredba sa preduslovom i

REPEAT – naredba sa postuslovom.

Prvu lekciju naredbi cilkusa preuzmite ovde:  Naredbe ciklusa FOR

Glasanje!

Naš gimnazijalac Luka Miljuš po drugi put učestvuje na takmičenju „RAF Challenge“. Podržite Luku koji se prošle godine plasirao u finale ovog takmičenja tako što ćete glasati za njega.

 

Luka se takmiči u kategoriji 2 (igre) a glas možete dati tako što unesete svoj e-mail thanksna linku: http://raf.edu.rs/challenge2017/glasanje1.php?id=75 a zatim kliknete na „GLASAJ“.

Nakon toga je neophodno potvrditi svoj glas preko linka koji vam je stigao na e-mail.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ukoliko se desi da niste dobili mail nakon glasanja –obavezno proverite SPAM (ili JUNK ili NEPOŽELJNO) folder, moguće je da je poruka za potvrdu glasa u tom folderu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I naravno -igricu koju je Luka napravio možete preuzeti na linku http://raf.edu.rs/raf-challenge/glasanje (pri dnu spiska za glasanje, u kategoriji 2 -igre).

Srećno Luka!

Pristup Internetu je moguće ostvariti na više načina. Svaki od tih načina kada se analiziraju brzina prenosa, pouzdanost, raspoloživost, te cena ima svoje prednosti i slabosti.

Internet servis provajder (skraćeno ISP) je kompanija koja svojim korisnicima omogućava uslugu priključivanja na Internet i povezane servise. Internet provajder (internet posrednik) povezan je stalnim  vezama velike propusne moći (brze razmene podataka) za druge  internet  posrednike, koji su dalje vezani za druge internet posrednike…

Lekciju preuzmite ovde: Tehnologije-pristupa-internetu

Da bi računari povezani u mrežu mogli međusobno da komuniciraju, neophodno je da se usvoje pravila za komunikaciju, zajednička za sve koji žele da pristupe mreži. Skup pravila i normi koji opisuje postupke koji se primenjuju u računarskim telekomunikacijama nazivaju se protokolima. Računari komuniciraju tako što razmenjuju određeni set poruka, a protokol određuje formate tih poruka.

Lekciju o protokolima preuzmite ovde:  Internet-protokoli

Pogledajte primere pitanja koja vas očekuju na testu: Primeri pitanja TEST

 

 

 

IP adresa i DNS

Naučite kako izgleda IP adresa, iz čega se sastoji i čemu uopšte služi 🙂 U kakvoj su vezi IP adrese i DNS i kako da proverite IP adresu svog uređaja..

Lekciju preuzmite ovde: IP adresa i DNS

thanks

Ova nastavna jedinica je realizovana kao ugledni čas 29. januara 2016. u odeljenju IV5. Zahvaljujem svim učenicima IV5 na aktivnom učešću i izuzetno zanimljivim pitanjima 🙂 (moram da priznam da još razmišljam o pitanju može li ping biti 0…). Divni ste i veliko hvala na sjajnim ocenama i komentarima!