materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Provera znanja

Zavrsili smo temu koja se bavi osnovama hardvera i vreme je za proveru znanja.

Test se nalazin na linku:
Test HARDVER

Srećno!

Advertisements

Hardver 3

Poslednji deo o hardveru se odnosi na izlazne uređaje. Najčešći izlazni uređaji su monitori, štampači, zvučnici, projektor itd.
Lekciju preuzmite na linku: 3_Komponente hardvera

U prethodnoj lekciji smo pričali o kućištu a ova lekcija objašnjava periferiju. Na kućište priključujemo različite uređaje kao što su na primer tastatura, miš i kameru (ulazni uređaji) ali i monitor, štampač ili zvučnike (koji su izlazni uređaji).

Novu lekciju preuzmite ovde: 2_Komponente_hardvera_II_deo

Dragi medicinari, dobro došli na blog 🙂
U prvoj lekciji naučili smo šta čini računarski sistem -sastoji se od dve celine:

  • hardver (engl. Hardware) i
  • softver (engl. Software)

Ova i naredna lekcija se bavi hardverom -odnosno komponentama i uređajima, njihovom namenom i karakteristikama aktuelnih hardverskih konfiguracija…

LINK ZA PREUZIMANJE LEKCIJE
Prvi deo lekcije o hardveru u kojoj je objašnjeno kućište preuzmite na linku:  1_Hardver prvi deo

Za domaći zadatak složite slagalice i rešenja.
(odgovore na pitanje: „Šta je na slici?“ obavezno napišite u sveske)
Slagalice se nalaze u članku: SLAGALICE

Uvod u SQL

sqlStructured Query Language (SQL) je upitni jezik za rad sa bazama podataka i njihovo upravljanje (uredjivanje, kreiranje, brisanje podataka) a pomoću koga se baze podataka povezuju sa drugim programskim jezicima. Postao je standard Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI) u 1986. godine kao i Međunarodne organizacije za standarde (ISO) u 1987. godine. Od tada je standard poboljšan nekoliko puta sa dodatim funkcijama.

SQL je namenjen relacionim bazama podataka. Obuhvata unos podataka, upite, ažuriranje i brisanje, šeme kreiranja i menjanja, kao i podatke za kontrolu pristupa. SQL je u pozadini svakog upita koji pokrenete.

Lekciju o SQL-u preuzmite ovde:

PDF lekcija – Uvod u SQL

PowerPoint lekcija – Uvod u SQL

Nastavljamo da učimo brojevne sisteme koji su od velike važnosti za računarske tehnologije.
Sistem koji kao osnovu (bazu)  ima broj 16 naziva se heksadecimalni brojevni sistem.

Lekciju o heksadecimalnom sistemu, kao i načine konvertovanja preuzmite ovde:

PPT Brojevni sistemi 2 HEXA

PDF Brojevni sistemi 2 HEXA

Podsećam vas da je sledeći čas provera znanja 🙂
Potrudite se da uradite zadatke koji se nalaze na kraju prezentacije.

Brojevni sistemi

Davnih dana ste se upoznali sa sistemom brojeva koji se naziva dekadni. Pored ovog sistema sa osnovom 10 postoje i drugi brojevni sistemi: binarni (sa osnovom 2), heksadecimalni (sa osnovom 16), oktalni (sa osnovom 8)…

Prvi deo lekcije objašnjava binarni brojevni sistem i možete ga preuzeti na linku ispod:

PPT fajl (za računar): Brojevni_sistemi_Dec_i_Bin

PDF (za telefon, tablet…): Brojevni_sistemi_Dec_i_Bin
Binarni

I da dodam -čuli ste da na svetu postoji 10 vrsta ljudi 😉 Posle ove lekcije ste među „odabranima“ (sada ste oni koji znaju…)

Lekciju o objektima u Microsoft Access-u, radnom okruženju i režimima rada preuzmite ovde:

PDF Microsoft Access-Objekti 2018

PPT Microsoft Access-Objekti 2018

Relacione baze podataka predstavljaju skup tabela međusobno povezanih određenim relacijama.

Relacioni model ima snažnu teorijsku osnovu, koja se zasniva na matematičkoj teoriji relacija i na logici prvog reda. Za korisnika ima vrlo prihvatljivu reprezentaciju u vidu dvodimenzionalne tabele.

U fazi projektovanja baze podataka, za konkretan problem, treba najpre prepoznati objekte realnog sveta (entiteti) za koje treba čuvati podatke i prepoznati njihove atribute. Svaki takav objekat predstavlja se relacijom u relacionom modelu.

Atributi su zajedničke osobine koje poseduju svi entiteti jednog skupa entiteta. Iz skupa atributa entiteta za potrebe konkretnog informacionog sistema bira se samo određeni podskup.

Lekciju preuzmite ovde:

PPT – 4_3_Relacione baze podataka

PDF – 4_3_Relacione baze podataka

meet_and_code_logo_rgb-1Meet and Code ima za cilj da upozna decu i mlade ljude sa svetom tehnologije i programiranja, da pokaže koliko progamiranje može biti zabavno. U saradanji sa „Udruženjem profesora informatike Srbije“ organizovan je veliki broj događaja, među kojima je i naš događaj „Kodirajmo zajedno“. Čast nam je da i ove godine budemo deo ove globalne inicijative.

Događaj možete pogledati na linku Kodirajmo zajedno
Ove godine učestvujemo u „revijalnom delu“ i očekujemo veliki broj učesnika. U periodu od 1. do 10. oktobra bavićemo se kodiranjem i trenutno aktuelnim programskim jezicima.
Pomozite da „Udruženje profesora informatike Srbije“ -organizator događaja i u našoj školi, osvoji nagradu na Evropskom takmičenju ’’Meet and Code“.
Glasanje se vrši preko e-mail adrese, jedna e-mail adresa je jedan glas. Kada otvorite link idite na opciju Glasaj u gornjem desnom uglu (plave boje) kliknite na Glasaj. Portal vas šalje u donji levi ugao gde u prozoru upisujete svoj e-mail i označite opciju da niste robot. Kada ovo uradite -otvorite svoj e-mail i potvrdite glas pomoću linka kojeg ste dobili mejlom. Tek potvrdom sa vaše e-mail adrese vaš glas je prihvaćen.

Glasajte za događaj u takmičarskom delu:
Razvijanje app koja se bavi fer navijanjem na fudbalskim utakmicama i uči nas FIFA pravilima.Program se realizuje nekoliko škola u Srbiji. Link za glasanje: https://www.meet-and-code.org/rs/sr/event-show/969

Hvala! 🙂

Oblak oznaka