materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Svakodnevno se srećemo sa velikim količinama podataka koje je potrebno urediti po određenom redosledu radi pretrage i jednostavnijeg pronalaženja određenog podatka. Zamislite samo svoj imenik u telefonu bez abecednog redosleda… Možete li da zamislite? 🙂

Algoritam sortiranja je proces preuređivanja elemanata nekog skupa po određenom poretku. Najčešće se koriste numerički i leksikografski poredak. Sortiranje skupa podataka je preduslov za njegovo je efikasno pretraživanje. Read the rest of this entry »

—Za razliku od while petlje, naredba repeat omogućava realizaciju ciklusa sa postuslovom.

—Ciklus sa postuslovom podrazumeva to da se uslov za dalje izvršavanje petlje proverava na kraju svake iteracije. Na ovaj način naredbe unutar petlje će biti izvršene bar jednom, bez obzira na to da li je uslov bio ispunjen pre ulaska u petlju.

—Naredba repeat omogućava ponavljanje određenog dela programa sve dok navedeni uslov nije ispunjen. Read the rest of this entry »

Pošto ste savladali FOR naredbu idemo dalje…

Lekciju o sledećoj naredbi ciklusa -WHILE preuzmite ovde: Naredbe ciklusa -While

Naredbe ciklusa

U većini programa se javljaju situacije kada je potrebno neku naredbu (ili grupu naredbi) izvršiti više puta. Ukoliko je naredbu potrebno izvršiti konačan i mali broj puta, problem je moguće razrešiti i korišćenjem  linijskih struktura -naredba bi se jednostavno ponovila određeni broj puta uzastopno. Međutim, može se desiti da je naredbu potrebno ponoviti veliki broj puta, a veoma često je taj broj promenljiv u zavisnosti od izvršenja ostatka programa. U takvim slučajevima nije moguće iskoristiti linijsku strukturu, već  je neophodno uvesti takozvane ciklične strukture. Ciklične strukure omogućavaju izvršavanje jedne ili više  naredbi određeni broj puta, pri čemu broj ponavljanja može biti definisan prirodnim brojem ili uslovom koji  određuje kada se ponavljanje prekida.

Napomenimo i to da se ciklične strukture vrlo često nazivaju i ciklusima ili petljama.

Ponavljanje bloka naredbi više puta omogućen je naredbama ciklusa  (naredbama ponavljanja ili repetativnim naredbama ili petljama).

U Object Pascalu  (koji koristimu u Lazarus okruženju) postoje tri naredbe ciklusa:

FOR – bezuslovna naredba ciklusa,

WHILE– naredba sa preduslovom i

REPEAT – naredba sa postuslovom.

Prvu lekciju naredbi cilkusa preuzmite ovde:  Naredbe ciklusa FOR

Glasanje!

Naš gimnazijalac Luka Miljuš po drugi put učestvuje na takmičenju „RAF Challenge“. Podržite Luku koji se prošle godine plasirao u finale ovog takmičenja tako što ćete glasati za njega.

 

Luka se takmiči u kategoriji 2 (igre) a glas možete dati tako što unesete svoj e-mail thanksna linku: http://raf.edu.rs/challenge2017/glasanje1.php?id=75 a zatim kliknete na „GLASAJ“.

Nakon toga je neophodno potvrditi svoj glas preko linka koji vam je stigao na e-mail.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ukoliko se desi da niste dobili mail nakon glasanja –obavezno proverite SPAM (ili JUNK ili NEPOŽELJNO) folder, moguće je da je poruka za potvrdu glasa u tom folderu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

I naravno -igricu koju je Luka napravio možete preuzeti na linku http://raf.edu.rs/raf-challenge/glasanje (pri dnu spiska za glasanje, u kategoriji 2 -igre).

Srećno Luka!

Pristup Internetu je moguće ostvariti na više načina. Svaki od tih načina kada se analiziraju brzina prenosa, pouzdanost, raspoloživost, te cena ima svoje prednosti i slabosti.

Internet servis provajder (skraćeno ISP) je kompanija koja svojim korisnicima omogućava uslugu priključivanja na Internet i povezane servise. Internet provajder (internet posrednik) povezan je stalnim  vezama velike propusne moći (brze razmene podataka) za druge  internet  posrednike, koji su dalje vezani za druge internet posrednike…

Lekciju preuzmite ovde: Tehnologije-pristupa-internetu

Da bi računari povezani u mrežu mogli međusobno da komuniciraju, neophodno je da se usvoje pravila za komunikaciju, zajednička za sve koji žele da pristupe mreži. Skup pravila i normi koji opisuje postupke koji se primenjuju u računarskim telekomunikacijama nazivaju se protokolima. Računari komuniciraju tako što razmenjuju određeni set poruka, a protokol određuje formate tih poruka.

Lekciju o protokolima preuzmite ovde:  Internet-protokoli

Pogledajte primere pitanja koja vas očekuju na testu: Primeri pitanja TEST

 

 

 

IP adresa i DNS

Naučite kako izgleda IP adresa, iz čega se sastoji i čemu uopšte služi 🙂 U kakvoj su vezi IP adrese i DNS i kako da proverite IP adresu svog uređaja..

Lekciju preuzmite ovde: IP adresa i DNS

thanks

Ova nastavna jedinica je realizovana kao ugledni čas 29. januara 2016. u odeljenju IV5. Zahvaljujem svim učenicima IV5 na aktivnom učešću i izuzetno zanimljivim pitanjima 🙂 (moram da priznam da još razmišljam o pitanju može li ping biti 0…). Divni ste i veliko hvala na sjajnim ocenama i komentarima!

Završili smo teorijski deo teme „Računarska grafika“.anketa

Proverite koliko ste spremni za test koji vas očekuje od petka 10. februara…

Kviz (sa primerima pitanja) se nalazi na sledećem linku: TEST -RAČUNARSKA GRAFIKA

Test možete raditi više puta, na kraju urađenog testa videćete svoj rezultat.

Želim vam puno uspeha na ovom ali i na pravom testu  😉

Mrežna oprema

Oprema koja omogućava razmenu podataka (mrežni hardver) se tokom prethodnog perioda intenzivno razvijala a sastoji se od različitih vrsta opreme.

žJedna od glavnih vidova podele te opreme je podela na pasivnu i aktivnu mrežnu opremu. žOva podela može biti zasnovana na dva kriterijuma:

  • žprema kriterijumu upotrebe električne energije za samo funkcionisanje te opreme (pasivnoj opremi ne treba el energija za rad, aktivnoj treba)
  • prema mogućnosti logičkog odlučivanja (aktivna se koristi za potrebe usmeravanja mrežnog saobraćaja).

Lekciju preuzmite ovde: Aktivna-i-pasivna-mrezna-oprema

Novo polugodište -nova tema 🙂

Dragi maturanti, nadam se da ste uživali tokom zimskog raspusta i vreme je da krenemo sa novim lekcijama.

Do kraja školske godine imamo još samo 16 nedelja…

Nova tema i prva lekcija (koja je samo podsećanje na gradivo pređeno u I razredu) se nalazi ovde: uvod-racunarske-mreze