materijali za učenike gimnazije u Vrbasu

Baza podataka je organizovan i uređen skup međusobno povezanih podataka. One omogućavaju čuvanje podataka iste vrste, njihovo pretraživanje i efikasno manipulisanje podacima.question-mark-1495858_640

Najjednostavnije rečeno -baza podataka je skup organizovanih podataka. Podaci se odnose na određenu temu iz realnog sveta a jednostavno se mogu pregledati, pretraživati, menjati, sortirati, upoređivati…

“Baze podataka” su postojale i pre masovne upotrebe računara, najčešće u vidu papirne dokumentacije, a pojavom računara su dobile elektronski oblik. Bazu podataka po pravilu koristi veliki broj korisnika.

PREUZMITE LEKCIJU:
PPT (računar) 1_Uvod u baze podataka
PDF (telefon, tablet…) 1_Uvod u baze podataka

Advertisements

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

—Računarske mreže omogućavaju međusobno komuniciranje računara pomoću neke stalne ili privremene veze.

—Za umrežavanje više računara potreban je poseban (mrežni) hardver  ali i  mrežni softver. Računare povezujemo zbog zajedničkog korišćenja i deljenje hardverskih resursa, softverskih resursa, zajedničkog rada na nekim poslovima…

Uvodnu lekciju o računarskim mrežama preužmite ovde:

Racunarske-mreze (I DEO)

Lekciju o Internetu preuzmite ovde:

Internet i DNS

 

Svakodnevno se srećemo sa velikim količinama podataka koje je potrebno urediti po određenom redosledu radi pretrage i jednostavnijeg pronalaženja određenog podatka. Zamislite samo svoj imenik u telefonu bez abecednog redosleda… Možete li da zamislite? 🙂

Algoritam sortiranja je proces preuređivanja elemanata nekog skupa po određenom poretku. Najčešće se koriste numerički i leksikografski poredak. Sortiranje skupa podataka je preduslov za njegovo je efikasno pretraživanje. Pročitajte ostatak ovog unosa »

Za razliku od while petlje, naredba repeat omogućava realizaciju ciklusa sa postuslovom.

Ciklus sa postuslovom podrazumeva to da se uslov za dalje izvršavanje petlje proverava na kraju svake iteracije. Na ovaj način naredbe unutar petlje će biti izvršene bar jednom, bez obzira na to da li je uslov bio ispunjen pre ulaska u petlju.

Naredba repeat omogućava ponavljanje određenog dela programa sve dok navedeni uslov nije ispunjen. Pročitajte ostatak ovog unosa »

Ovde možete pronaći uputstvo koje je koncipirano kao mala pomoć učenicima u izradi referata (maturskih radova, seminarskih a za koji dan i naučnih ili istraživačkih radova).

Za stručni rad koji učenik izrađuje na izabranu temu neophodno je koristiti različite izvore informacija, bilo da su to knjige, stručni časopisi, katalozi, enciklopedije… ili sadržaji sa Interneta. Tačnost podataka sa Interneta treba uzeti sa rezervom i obavezno ih proveriti (voditi računa o pouzdanosti samog izvora, proveriti na više različitih linkova…). Pročitajte ostatak ovog unosa »

Ovaj sadržaj je zaštićen lozinkom. Da biste ga videli, molimo vas da unesete svoju lozinku ispod:

Pošto ste savladali FOR naredbu idemo dalje…

Lekciju o sledećoj naredbi ciklusa -WHILE preuzmite ovde: Naredba ciklusa WHILE

Počelo je glasanje za najbolji rad na takmičenju „RAF Challenge 2018“ koje će trajati do 6. marta.
Naša dva učenika su poslala svoje radove i potrebna im je naša podrška!
Više o takmičenju prčitajte na sajtu Računarskog fakulteta RAF a radove svih učenika i pravila za glasanje pogledajte na linku: RAF 2018 glasanje.
Potrebno je da uradite sledeće:
pošaljite e-mail (za svakog takmičara po jedan e-mail) na adresu glasanje@raf.rs sa sledećim sadržajem

2, Luka, Miljuš, 46

3, Pavle, Raonić, 45

VAŽNO: Možete glasati za OBA takmičara! Dozvoljen je jedan glas po kategoriji a Pavle i Luka se takmiče u različitim kategorijama (Pavle je montirao video a Luka je napravio aplikaciju).

Hvala!

U većini programa se javljaju situacije kada je potrebno neku naredbu ili grupu naredbi izvršiti više puta. Ukoliko je naredbu potrebno izvršiti konačan i mali broj puta, problem je moguće razrešiti i korišćenjem  linijskih struktura, tako što bi se naredba jednostavno ponovila određeni broj puta uzastopno. Međutim, može se desiti da je naredbu potrebno ponoviti veliki broj puta, a veoma često je taj broj promenljiv u zavisnosti od izvršenja ostatka programa. U takvim slučajevima nije moguće iskoristiti linijsku strukturu, već  je neophodno uvesti takozvane ciklične strukture. 

Ciklične strukure omogućavaju izvršavanje jedne (ili više  naredbi) određeni broj puta, pri čemu broj ponavljanja može biti definisan prirodnim brojem ili uslovom koji  određuje kada se ponavljanje prekida. Pročitajte ostatak ovog unosa »

Oblak oznaka